Funktioner i DiVA

Publikationer i DiVA sprids och tillgängliggörs digitalt till omvärlden. Publikationsdata från DiVA återanvänds även i andra databaser och söktjänster. Information om publikationer kan visas på externa webbsidor och användas i statistiska analyser och utvärderingar. Figuren nedan visar exempel på användningsområden och spridningsvägar.

Kärnfunktionaliteten i DiVA är registrering och digital spridning av metadata för publikationer samt uppladdning och spridning av fulltexter och andra filer. Det finns ett tjugotal olika publikationstyper i DiVA anpassade för sitt specifika innehåll, t.ex. artikel i tidskrift, avhandling, bok, dataset, kapitel i bok, konferensbidrag, konstnärlig output, rapporter och studentuppsats. Det är också möjligt att ladda upp fulltexter och andra filer i en rad olika format.