Om DiVA

DiVA-portal

DiVA-portal är den gemensamma söktjänsten där alla publikationer som har registrerats och publicerats hos respektive DiVA-medlem kan sökas. För varje titel i databasen finns bibliografisk information, vanligen ett abstract och en länk till fulltexten där arbetet är publicerat. Sök i DiVA-portal 

Publicering lokalt

Publikationer som söks via DiVA portal kan också sökas direkt i de lokala databaserna via ett lokalt webbgränssnitt. De publikationer som söks via DiVA portal har publicerats och registrerats hos respektive DiVA-medlem i den lokala databasen:

Har du frågor om enskilda publikationer, kontakta det lärosäte eller forskningsinstitution där publikationen är producerad. Har du frågor angående innehållet i DiVA hör av dig till Helpdesk vid den berörda organisationen eller lärosätet. Har du frågor om DiVA:s drift eller förvaltning, maila diva-support(at)ub.uu.se