Styrdokument

Samlingssida för de styrande dokument som ligger till grund för DiVA-samarbetet.

Arbets- och styrdokument Giltighetstid Beslutat Övrigt
Arbetsordning för DiVA-konsortiet  Tillsvidare Stämman
(2019-05-09)
Förvaltningsplan 2020 1/1 - 31/12 2020 Styrgruppen
(2019-12-10)
Revideras vid behov i samråd med styrgruppen.
Servicekatalog för DiVA  Tillsvidare Stämman
(2019-05-09)
Uppdateras vid behov.
Produktspecifikation Tillsvidare Stämman
(2019-05-09)
Uppdateras vid behov.
Visionsdokument för DiVA Tillsvidare Stämman
(2020-05-07)
Uppföljning vid stämman 2021.

Årsberättelse Övrigt

Årsberättelse DiVA 2019

Årsberättelse DiVA 2018 

Styrgruppens och förvaltningens gemensamma årsberättelse.
Kommunikation
Kommunikationsplan 
(uppdaterad 2020-06-01)

DiVAs kommunikationsarbete - rapport från styrgruppen
(december 2019)
Styrgruppens och förvaltningens pågående arbete.

Avtal 
Anslutningsavtal DiVA
(mall 2020-02-10)
Personuppgiftsbiträdesavtal
(180525)
Personuppgiftsbiträdesavtal
(uppdaterat 190424)