Möten

Nästa stämma: 5 maj 2022 

Från stämman 6 maj 2021


Tidigare möten

2020-05-07

2019-05-09

DiVAs styrgrupp anordnade en workshop i samband med stämmans årsmöte. Syftet med workshopen var att involvera stämman i visions- och strategiarbetet för DiVA. Workshopen tog avstamp från tidigare arbete i styrgruppen. Resultatet från workshopen kommer att tas om hand och bearbetas vidare av styrgruppen.

2018-04-26

2017-11-15

2017-05-09

2016-11-16

2015-11-18

2014-11-19

2013-11-14

Senast uppdaterad: 2021-05-21