Medlemmar

​DiVA-konsortiets 50 medlemsorganisationer och representanter i stämman:

Organisation Representant E-post
1 Blekinge Tekniska Högskola Lasse Bourelius lasse.bourelius@bth.se
2 Enskilda Högskolan Stockholm Liv Tegeman liv.tegeman@ehs.se
3 Ersta Sköndal Bräcke högskola Katarina Standár  katarina.standar@esh.se
4 Försvarets materielverk (FMV) Bengt Kleijn bengt.kleijn@fmv.se
5 Försvarshögskolan Catrin Mårdell catrin.mardell@fhs.se
6 Gymnastik- och Idrottshögskolan Lotta Haglund lotta.haglund@gih.se
7 Havs- och vattenmyndigheten Mikael Krysell mikael.krysell@havochvatten.se
8 Högskolan Dalarna Eva Nordgren end@du.se
9 Högskolan i Borås Jonas Gilbert jonas.gilbert@hb.se
10 Högskolan i Gävle Cecilia Heyman Widmark cecilia.h.widmark@hig.se
 
11 Högskolan i Halmstad Christel Smith christel.smith@hh.se
12 Högskolan i Skövde Lotta Gustafsson lotta.gustafsson@his.se
13 Högskolan Kristianstad Therese Nilsson therese.nilsson@hkr.se
14 Högskolan Väst Hanna Gadd hanna.gadd@hv.se
15 Institutet för språk och folkminnen Ann Heimer ann.heimer@sprakochfolkminnen.se
16 IVL Svenska Miljöinstitutet  Louise Gauffin louise.gauffin@ivl.se
17 Jönköping University Mattias Lorentzi mattias.lorentzi@ju.se
18 Karlstads universitet Jakob Harnesk jakob.harnesk@kau.se
19 Konstfack Jan Hjalmarsson jan.hjalmarsson@konstfack.se
20 Kungliga Konsthögskolan Annsofi Lindberg annsofi.lindberg@kkh.se
21 Kungliga Musikhögskolan Karin Nordgren karin.nordgren@kmh.se
22 Kungliga Tekniska högskolan (KTH) Maria Haglund marhagl@kth.se
23 Linköpings universitet David Lawrence david.lawrence@liu.se
24 Linnéuniversitetet Catta Torhell catta.torhell@lnu.se
25 Luleå tekniska universitet Kristoffer Palage kristoffer.palage@ltu.se
26 Malmö universitet Sara Kjellberg sara.kjellberg@mau.se
27 Mittuniversitetet Torun Sundström torun.sundstrom@miun.se
28 Mälardalens högskola Magnus Velander magnus.velander@mdh.se
29 Nationalmuseum Eva-Lena Bergström eva-lena.bergstrom@nationalmuseum.se
30 Naturhistoriska riksmuseet Mats Wedin mats.wedin@nrm.se
31 Naturvårdsverket Ulrika Domellöf-Mattsson ulrika.domellof-mattsson@naturvardsverket.se
32 Nordiska Afrikainstitutet Åsa Lund Moberg asa.lund-moberg@nai.uu.se
33 Nordiska ministerrådet Magdalena Lindberg maglin@norden.org
34 ​Nordiska museet Mathilda Ängkvist (t.f) mathilda.angkvist@nordiskamuseet.se
35 Polarforskningssekretariatet Anna-Maria Perttu anna-maria.perttu@polar.se
36 Riksantikvarieämbetet Johannes Rudberg johannes.rudberg@raa.se   
37 Riksarkivet David Haskiya david.haskiya@riksarkivet.se
38 RISE Eva Ekman eva.ekman@sp.se
39 Röda Korsets Högskola Maria Jirwe maria.jirwe@rkh.se
40 SMHI Joakim Langner joakim.langner@smhi.se
41 Sophiahemmet Högskola Eva Unemo Wahlfridsson eva.unemo@sophiahemmethogskola.se
42 Statens geotekniska institut (SGI) David Bendz david.bendz@swedgeo.se
43 Stockholms konstnärliga högskola Olle Halldin olof.halldin@uniarts.se
44 Stockholms universitet Wilhelm Widmark wilhelm.widmark@sub.su.se
45 Södertörns högskola Lisa Petersen lisa.petersen@sh.se
46 Trafikverket Helena Liljerehn helena.liljerehn@trafikverket.se
47 Umeå universitet Mikael Sjögren mikael.sjogren@ub.umu.se
48 Uppsala universitet Lars Burman (ordf.) lars.burman@ub.uu.se
49 VTI Claes Eriksson claes.eriksson@vti.se
50 Örebro universitet Marie Danielsen marie.danielsen@oru.se

Senast uppdaterad: 2021-04-28